Wolontariat

Fundamentem działalności Kartuskiego Centrum Caritas są tysiące wolontariuszy, którzy od lat wspierają nasze starania o wspieranie najbardziej potrzebujących grup społecznych. Charakterystyczne żółte koszulki lub czerwone kamizelki, identyfikator na szyi i wielki uśmiech na twarzy – to znaki rozpoznawcze naszych wolontariuszy. Spotkać można ich z puszką, zbierających środki na działanie naszego hospicjum, niosących paczki świąteczne do potrzebujących rodzin lub rozmawiających z pacjentami Domu Nadziei.

Jak zostać wolontariuszem Kartuskiego Centrum Caritas?

Wystarczy dobra wola, chęć niesienia pomocy bliźnim i zgłoszenie do Koordynatora wolontariatu pod adresem: wolontariat@caritas-kartuzy.pl lub pod numerem telefonu: 693-870-700.