l

Wyposażenie hospicjum

„Budowa Hospicjum Stacjonarnego w Kartuzach dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych – Wyposażenie – Etap II” dofinansowanego z budżetu państwa w trybie Art. 11b. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, z późn. zm.),

DOFINANSOWANIE: 500 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 510 481,20 zł      

DATA PODPISANIA UMOWY: 13.07.2023r.

Zadanie obejmowało zakup i montaż elementów wyposażenia łazienek we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych z wymogami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnością oraz zakup wyposażenia medycznego. Działania te, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie zadania publicznego, stanowią niezbędny wkład w pomyślną realizację zadania publicznego o nieocenionej wartości dla mieszkańców powiatu Kartuskiego i województwa Pomorskiego. Zakup wyposażenia łazienek oraz łóżek szpitalnych elektrycznych z wyposażeniem w znaczący sposób przysłużył się podniesieniu poziomu standardu realizowanych zadań, wygody dla podopiecznych, jak również spełnieniu wymogów określonych w zasadach finansowania przez NFZ usług hospicyjnych i paliatywnych.