Rozwój opieki wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa realizowana jest przez Kartuskie Centrum Caritas w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0053/20 pt. „Życzliwa dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).