Opieka wytchnieniowa

Jest czasową formą wsparcia dla rodzin i opiekunów osób, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jej istotą jest zapewnienie właściwej opieki nad osobą niesamodzielną, dzięki czemu jej opiekun może załatwić swoje sprawy, odpocząć od codziennych obowiązków lub skorzystać z wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest przez Kartuskie Centrum Caritas w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0053/20 pt. „Życzliwa dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).