Projekty

W ramach naszej działalności przystępujemy do różnych projektów, tak by pozyskać jak najwięcej środków materialnych, wiedzę, umiejętności dla dobra naszego DOMU NADZI.