Budowa instalacji fotowoltaicznej

Kartuskie Centrum CARITAS zrealizowało projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku
Hospicjum w Kartuzach”. W wyniku realizacji zadania wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy
49,595 kWp. Instalacja zasila w energię elektryczną budynek nowo wybudowanego hospicjum
stacjonarnego w Kartuzach.
Całkowita wartość projekty wyniosła 217 589,46 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w formie dotacji bezzwrotnej, w kwocie 195 820,00 zł.