Wolontariat stacjonarny

Pomoc przy pacjentach stacjonarnej opieki hospicyjnej to zadanie trudne i wymagające, ale jednocześnie piękne – uczące ogromu pokory i miłości. Wolontariat w hospicjum dzieli się na kilka rodzajów – w zależności od aktualnych potrzeb, ale przede wszystkim – dobrej woli wolontariuszy.

Wolontariat przy pacjentach. A więc kontakt bezpośrednio z pacjentami w ostatnich fazach ich choroby. Odbywa się po przejściu specjalnego przeszkolenia przeprowadzonego przez lekarza lub pielęgniarkę oraz psychologa. Rolą wolontariusza jest towarzyszenie osobie chorej i jej rodzinie w trudnych chwilach, spędzanie czasu przy dobrej książce, kawie lub herbacie, wspólna rozmowa, obejrzenie dobrego filmu czy choćby posiedzenie w ciszy, trzymając chorego za rękę.

Wolontariat w budynku hospicjum. Drobne naprawy, prace porządkowe czy dekoracyjne są potrzebne w każdym domu – w Domu Nadziei również. Wolontariusze mogą pomóc w skoszeniu trawy, czy sezonowych porządkach.